leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BĐBP đã đề xuất Quân ủy Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư ban hành Kết luận; tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện biên giới, hải đảo nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đến nay các tỉnh ủy, thành ủy biên giới đã tích cực phối hợp với Đảng ủy BĐBP ra quyết định, chỉ định 171 cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 517 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của 323 cán bộ biên phòng giữ các vị trí chủ chốt của xã, phường, thị trấn biên giới. Bên cạnh đó, gần 2.600 đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản đã tích cực tham mưu, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; góp phần củng cố các thôn, bản chưa có đảng viên, đủ đảng viên để thành lập mới 117 chi bộ thôn, bản... Đây là cầu nối quan trọng để BĐBP nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

TRẦN MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.