QĐND Online - Từ ngày 5-8 đến ngày 9-8, tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho hơn 100 cán bộ làm công tác chuyên trách kiểm tra, giám sát của Đảng đến từ các cơ quan, đơn vị trung đoàn và tương đương trở lên trong toàn quân chủng.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu các nội dung: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội; Tổ chức UBKT, cơ quan UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội; Nhiệm vụ giám sát đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới của UBKT các cấp; Kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội và việc thi hành kỷ luật về Đảng, chính quyền đối với tổ chức đảng, đảng viên; Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cũng như thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng…

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG