Theo đó, Cục Quân y tạo nguồn, cấp phát bằng hiện vật cho các đơn vị trang thiết bị y tế, thuốc bổ trợ, tăng cường miễn dịch; quần áo phòng hộ, khẩu trang y tế, hóa chất sát khuẩn, hóa chất diệt côn trùng... Các đơn vị tạo nguồn, tự bảo đảm: Cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho 20 giường điều trị bệnh Covid-19; thuốc điều trị các bệnh thông thường cho đối tượng cách ly; một phần nhiệt kế hồng ngoại, quần áo bảo hộ; khẩu trang y tế; hóa chất sát khuẩn, hóa chất diệt côn trùng...

Về ngân sách bảo đảm: Các đơn vị tạm ứng ngân sách thường xuyên năm 2020 đã cấp, hoặc các nguồn ngân sách khác để mua sắm. Nếu cần thiết thì tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng để ứng chi. Khi mua sắm phải sát với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí và thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan.

TIẾN ĐẠT