Dự lễ ký có đồng chí: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; đại biểu lãnh đạo KTNN và một số cơ quan chức năng BQP, KTNN.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ ký. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN và BQP giai đoạn 2007-2020; Dự thảo Quy chế phối hợp giữa KTNN và BQP thời gian tới. Theo dự thảo, quy chế mới gồm 3 chương, 11 điều, quy định một số nội dung chủ yếu về công tác phối hợp trong các hoạt động như: Chuẩn bị kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán và lập, gửi báo cáo kiểm toán; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán; xây dựng chính sách, chế độ về quản lý tài chính công, tài sản công thuộc lĩnh vực quốc phòng; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của sĩ quan phối hợp; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán trong công tác phối hợp kiểm toán…

leftcenterrightdel
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ ký. 

Về tổ chức thực hiện, KTNN chuyên ngành Ia và Cục Tài chính (BQP) làm đầu mối đại diện hai bên, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và quy chế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Trần Sỹ Thanh thống nhất đánh giá: Việc ký quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa KTNN và BQP là hết sức cần thiết để kịp thời chia sẻ thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tài chính quân đội.

leftcenterrightdel
Đại diện Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng báo cáo dự thảo quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng thời gian tới.

Lãnh đạo hai bên mong rằng, thời gian tới, các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả công tác phối hợp trong những năm qua; thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, kịp thời trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hiện, đề xuất xây dựng chính sách, chế độ về quản lý tài chính, tài sản công thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện công tác tài chính trong quân đội đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ban hành, sửa đổi các văn bản quy định về công tác mua sắm, đấu thầu, quản lý tài chính, tài sản công…

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo hai bên ký Quy chế phối hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phát huy năng lực và xây dựng tính chuyên nghiệp, hiệu lực quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Bộ trưởng BQP tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm của lãnh đạo KTNN, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, quân đội sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ ký quy chế phối hợp chụp ảnh lưu niệm. 

Trước sự chứng kiến của đại diện hai bên, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Trần Sỹ Thanh đã ký thông qua quy chế phối hợp. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho quy chế ký ngày 23-8-2007.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN