leftcenterrightdel

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, TCCT…

Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2016 - 2020, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, chương trình được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quân đội và địa phương. Chương trình đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với tổ chức công đoàn các cấp, cùng tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động (NLĐ); xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện, tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao kỷ niệm chương Bộ Quốc phòng tặng các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức lao động quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Đồng thời, chương trình hướng tới đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung phối hợp hoạt động, đa dạng hóa các loại hình hoạt động phù hợp với thực tiễn; xây dựng các mô hình công đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVC, LĐQP, hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Kỷ niệm chương Bộ Quốc phòng tặng các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin, ảnh: KIM ANH