Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đài phát thanh, truyền hình các địa phương, báo Trung ương, địa phương, báo ngành đã bám sát kế hoạch tuyên truyền của các cấp, dành nhiều thời lượng thích hợp cho công tác tuyên truyền về GDQPAN, nội dung luôn đổi mới, hình thức đa dạng. Điểm nổi bật là Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 120 đồng chí lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các báo, đài Trung ương, địa phương; tổ chức phổ biến kiến thức QPAN cho 125 người dân các xã biên giới thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Công tác phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân thực hiện nền nếp, có chiều sâu, tác dụng thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

BÌNH AN