QĐND – Ngày 14-5, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó tổng tham mưu trưởng dẫn đầu đã kết thúc đợt kiểm tra công tác quân sự địa phương của tỉnh Yên Bái và kiểm tra công tác quân sự ở Bộ Tài nguyên & Môi trường và Tổng công ty Thép Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT địa phương, tham mưu xử lý đúng các tình huống. Ban CHQS thuộc các bộ, ngành thường xuyên được củng cố. Công tác GDQP và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng chuyển biến tốt. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ quân sự các cấp có tiến bộ. Lực lượng DQTV được xây dựng phù hợp, chất lượng huấn luyện được nâng lên... Một số thiếu sót, bất cập ở các địa phương, bộ, ngành cũng được đoàn kiểm tra chỉ rõ và phân công cơ quan chức năng giúp cơ sở tháo gỡ.

Năm 2008, Bộ Tổng tham mưu sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các cấp, các ngành, các địa phương. Sắp tới, ngoài tham gia thanh tra công tác quân sự địa phương tại tỉnh Sơn La và TP Đà Nẵng, Bộ Tổng tham mưu sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quân sự địa phương của tỉnh Hải Dương và kiểm tra công tác GDQP tại 4 quân khu.

KIM LÂN