Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ đã được phổ biến những kiến thức chung về đời sống, kỹ năng sống và các tình huống trong tình yêu, hôn nhân; một số vấn đề tình yêu, hôn nhân hiện nay… Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội viên về tình yêu, hôn nhân, chấp hành tốt pháp luật, xây dựng tình yêu, hôn nhân lành mạnh, hạnh phúc.

Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Tây Ninh đã trao 111 suất quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) tặng cán bộ, hội viên Sư đoàn 5. 

HOÀNG DANH