Hưởng ứng chương trình trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tính riêng trong năm 2021, Sư đoàn 330 đã trồng và chăm sóc hơn 7 nghìn cây con các loại để phủ xanh các khu vực đất trống, đồi trọc xung quanh doanh trại, thao trường huấn luyện, bãi tập. Ngoài ra, đơn vị đã trồng và chăm sóc hơn 10 nghìn cây có giá trị cao như hương mật, sưa, dầu đỏ… 

leftcenterrightdel
 Trồng cây xanh sau Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Lê Văn Việt, Phó chính ủy Sư đoàn 330 nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ và để phong trào “Tết trồng cây” đạt hiệu quả cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn cao tinh thần, trách nhiệm, là hạt nhân xung kích đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về ý nghĩa, tác dụng, vai trò của việc trồng cây, trồng rừng; gắn việc thực hiện “Tết trồng cây” với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Tết trồng cây”.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC