Trong 5 năm qua, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Sư đoàn 324 đã nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Sư đoàn 324 khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. 

Các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Đã có 14 mô hình hay, cách làm sáng tạo được Sư đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả như: Mô hình “Tiếng nói chính trị viên”; “Giáo dục kỹ năng sống cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và kỹ năng xử lý các tình huống cho bộ đội”; “Quỹ việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”; “Gần dân, sát dân, hiểu dân, giúp dân”… 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, 2018, 2020, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; Sư đoàn có hơn 98% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”.

Tại hội nghị, 4 tập thể, 11 cá nhân được Đảng ủy Sư đoàn khen thưởng và đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 5 năm qua.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG