Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Hiền Vân.

Trình bày báo cáo sơ kết nhiệm vụ Cơ quan TCCT 6 tháng đầu năm, Trung tướng Lê Hiền Vân khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020 Cơ quan TCCT đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của TCCT, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan tiếp tục được giữ vững, có nhiều chuyển biến tiến bộ so với cùng kỳ năm 2019. Nổi bật là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho các đối tượng trong kiện toàn nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng các cấp và thực hiện quyết định về biểu tổ chức biên chế mới; đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cơ quan TCCT đúng nguyên tắc, thủ tục, kết quả tốt; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn và sức khỏe, đời sống bộ đội; đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức một số nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân và Cơ quan TCCT ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của QUTƯ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan TCCT 6 tháng đầu năm 2020; đề xuất, bổ sung một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: PHÚ SƠN.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường biểu dương, đánh giá cao những kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Cơ quan TCCT trong 6 tháng đầu năm 2020.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Cơ quan TCCT cần làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân. Trong đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng các cấp; giúp QUTƯ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; hoàn thành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Quân đội. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Trước mắt là tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan TCCT lần thứ XIX. Thực hiện các nội dung công tác nhân sự, chính sách cán bộ theo đúng quy chế, quy trình…

DUY THÀNH