Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Khoa học quân sự đã xây dựng văn bản số 341/KHQS-TL ngày 2-3-2021 hướng dẫn công tác khen thưởng sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng năm 2021. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phổ biến, quán triệt đến các cá nhân đăng ký tham gia. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Năm nay, số lượng hồ sơ tham gia rất lớn (toàn quân có 315 hồ sơ) và đầy đủ các lĩnh vực tham gia như: Khoa học kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học nghệ thuật – Xã hội nhân văn, Khoa học hậu cần Y – Dược… Các sáng kiến đã mang nhiều hiệu quả trong công tác học tập, huấn luyện và cả về lợi ích kinh tế, tinh thần cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng.

Trên cơ sở kết quả xét chọn, Hội đồng cấp cơ sở, Cơ quan thường trực đề xuất, kiến nghị Hội đồng sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng báo cáo và đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho tác giả chính của 115 sáng kiến được giải, kèm theo mức thưởng 6.000.000 đồng/1 sáng kiến đối với sáng kiến loại I, 4.500.000 đồng/sáng kiến đối với sáng kiến loại II và 3.500.000 đồng/sáng kiến đối với sáng kiến loại III.

Tin, ảnh: TUẤN NAM