Mục tiêu của tuần lễ nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở trong công tác PCTT; sẵn sàng các phương án PCTT năm 2023; góp phần đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Nội dung hoạt động tập trung tuyên truyền các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn; tuyên truyền và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác PCTT và  tìm kiếm cứu nạn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, thảm họa.

Thời gian Tuần lễ quốc gia PCTT từ ngày 15 đến 22-5-2023.

TIẾN ĐẠT