Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm giảm thiểu số nạn nhân của các vụ nổ do bom chùm cũng như các loại bom, mìn khác còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 13-3, khi một người dân ở khu phố 6, thị trấn Gio Linh, đang đào đất xây móng nhà thì phát hiện nhiều quả đạn nên đã điện báo đến đường dây nóng của Dự án RENEW. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội xử lý Bom mìn lưu động đã đến hiện trường tìm kiếm. Sau đó Đội đã di chuyển thành công 25 quả đạn cối 60mm dưới móng nhà về bãi hủy nổ an toàn.

Ông Trương Văn Viên, Đội trưởng Đội xử lý Bom mìn lưu động, cho biết: Hầu hết các quả đạn cối tìm thấy đều chưa được sử dụng, một số bị mất ngòi nổ. Đội đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nghiêm ngặt để đưa số đạn này về bãi hủy nổ an toàn.

TTXVN