Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Tại buổi gặp mặt, thay mặt QUTƯ, Thượng tướng Lương Cường thông báo một số nét chính về tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian qua; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), xây dựng Đảng bộ Quân đội những tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.  

leftcenterrightdel

Đại tướng  Ngô Xuân Lịch chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Từ đầu năm đến nay, QUTƯ, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đã tích cực, chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QS,QP, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá và công tác đối ngoại quốc phòng…; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.  Chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của quân đội được nâng lên; toàn quân luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên định, vững vàng,tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, toàn quân nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS,QP; có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2018...

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ khai mạc vào sáng 7-5. Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ tập trung thảo luận về các đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tại hội nghị, Trung ương cũng sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn quân trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2018; một số nội dung hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao uy tín của quân đội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QS,QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thông tin với các đại biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 7 khóa XII là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước. Tại hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận, thông qua, quyết định…những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội…; do vậy được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất quan tâm. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội cần đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các đề án của Trung ương, cũng như các nội dung quan trọng khác; góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tin, ảnh: ANH QUÂN