Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Đây là hoạt động kiểm tra theo kế hoạch đã được xác định của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Baohaiquan

Nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Quân chủng Hải quân về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; công tác xây dựng Đảng; công tác hậu cần, kỹ thuật; lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, bước đầu triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân kiểm tra chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy; thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức quán triệt đến tổ chức đảng, cá nhân được kiểm tra thống nhất về nhận thức, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đúng nguyên tắc, lịch trình.

VŨ HƯỞNG - QUANG THANH