Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động, đề ra phương hướng, giải pháp, đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả của Tổ tư vấn tâm lý – pháp lý quân nhân.

Tính đến nay, Quân khu 5 đã thành lập 534 “Tổ tư vấn” duy trì hoạt động thường kỳ, hiệu quả. Phương pháp, nguyên tắc hoạt động của Tổ tư vấn được các đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng về hình thức như: Tọa đàm, đối thoại dân chủ, gặp gỡ kết hợp giữa đơn vị, địa phương và gia đình; tuyên truyền giáo dục pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội,… Từ năm 2012 đến nay, hoạt động của Tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân các đơn vị đã trang bị những kiến thức nhất định về kỹ năng sống, cách giải quyết các mối quan hệ xã hội cho hơn 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, giúp bộ đội yên tâm, phấn khởi, tích cực xây dựng đơn vị, giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

NGÂN KIM