leftcenterrightdel
Thực hành tổ chức phương pháp kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 2.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày12 đến 15-12), cán bộ trực thuộc các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn đã được bồi dưỡng các nội dung toàn diện trên 4 mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào: Thống nhất xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu cấp tiểu đoàn, tiến trình biểu huấn luyện cấp đại đội; một số nội dung cơ bản về  diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp, huấn luyện đội ngũ chiến thuật (có tình huống phụ); huấn luyện đội ngũ chiến thuật Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự (có tình huống phụ); Tổ chức phương pháp huấn luyện súng bắn tỉa, tổ bộ binh bắn mục tiêu UAV...

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 và Ban tổ chức kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt của các đồng chí học viên lớp tập huấn.

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 nói chung và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nói riêng, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng triển khai tổ chức tập huấn ở các cấp chặt chẽ theo Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo của Bộ Tham mưu; đưa những nội dung mới vào trong chương trình tập huấn, làm cơ sở cho thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong năm 2020, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; chú trọng tập huấn cho khung huấn luyện chiến sĩ mới...”.

Tin, ảnh: ANH TẦN- TRẦN DŨNG