Tại hội nghị các đại biểu thống nhất đánh giá, năm 2021, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện toàn diện công tác quốc phòng địa phương với nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị. 

Hội nghị cũng triển khai phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022. Theo đó, năm 2022 tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sát với điều kiện thực tế trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng LLVT đúng quy định, ưu tiên đơn vị trọng yếu, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện LLVT địa phương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng đất quốc phòng và các công trình quân sự đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích. Triển khai thực hiện toàn diện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng địa phương; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, toàn diện, sâu, rộng, bao quát hết các vùng, miền.

Tin, ảnh: VŨ HẢI