Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Chung, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Công trình do Cục Tuyên huấn, TCCT chủ trì thực hiện. Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT là chủ nhiệm công trình.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Lê Xuân Sang đã trình bày tóm tắt về việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả nghiên cứu của công trình. Thiếu tướng Lê Xuân Sang nhấn mạnh, đã có không ít công trình, tài liệu nghiên cứu đề cập đến tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba.

Mặc dù các công trình này đã đề cập đến một số nhóm đối tượng, nội dung nhất định, nhưng do mục tiêu, phương pháp, phạm vi, góc độ tiếp cận khác nhau, phục vụ mục đích khác nhau, nên chưa nêu bật được tổng thể đóng góp của các cá nhân vào thành tựu chung của quan hệ quốc phòng giữa hai nước qua các thời kỳ lịch sử; chưa đi sâu, làm rõ những kết quả thành tựu đạt được để từ đó hai nước tiếp tục sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Từ thực tế này, công trình “Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba qua hồi ký của các nhân chứng lịch sử” góp phần nghiên cứu, trình bày một cách hệ thống, toàn diện những góc nhìn của các cá nhân về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba 60 năm qua, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam và Cuba.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang khẳng định, kết quả nghiên cứu của công trình là nguồn tư liệu quý giá về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba; góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân, quân đội hai nước trong bối cảnh mới.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT trình bày về công trình.

Mục tiêu của công trình là tập hợp, ghi chép hồi ký của các cựu chiến binh, cán bộ hai nước, hai quân đội một cách chân thực, có hệ thống về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960 - 2020).

Về nội dung nghiên cứu, công trình tập trung vào tổng quan về mối quan Việt Nam - Cuba và quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba; tình hình, bối cảnh và hồi ký của các nhân chứng lịch sử về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960 - 2020).

Công trình vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó tập trung chủ yếu vào phương pháp thống kê, phân tích, xử lý sử liệu, lịch sử - logic, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Sau khi nghe Thiếu tướng Lê Xuân Sang giới thiệu về công trình, các thành viên Hội đồng cùng các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu của công trình.

Với 8/8 phiếu đồng ý, Hội đồng đã thông qua công trình. Theo đó, Hội đồng kết luận, công trình đã hoàn thành được mục tiêu, nội dung nghiên cứu; có chất lượng và giá trị khoa học cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn.

Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm công trình tiếp thu kết luận của Hội đồng và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung hoàn thiện công trình và báo về Bộ Quốc phòng qua Cục Khoa học Quân sự để xem xét đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng kết quả nghiên cứu.

Tin, ảnh: THÙY LINH