Dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (TCKT); Thiếu tướng Trần Minh Đức, Phó chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2.

5 năm qua, Quân đoàn 2 đã quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai nhiều biện pháp thích hợp, thực hiện hiệu quả CVĐ 50; đã từng bước quản lý chặt chẽ và khoa học VKTBKT cả về số lượng, chất lượng đảm bảo tính đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân đoàn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thường xuyên trang bị, đạn dược sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); từng bước quy hoạch và củng cố bãi tập, thao trường, trận địa, khu kỹ thuật, khu cất chứa trang bị, nhà kho… Các ngành, các cấp tập trung kiểm tra, tổ chức bảo dưỡng định kỳ trang bị, vũ khí đúng quy trình, đúng kỹ thuật trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ, theo đó đảm bảo 100% số vũ khí tham gia bắn đạn thật đều được lập biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật trước khi bàn giao cho bộ đội. Cơ sở sửa chữa trang bị của các đơn vị được đầu tư xây dựng, nâng cấp, bố trí mặt bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu sửa chữa trang thiết bị hư hỏng.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân đoàn 2 trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50, giai đoạn 2015-2019.

Về công tác đảm bảo an toàn, quân đoàn đã triển khai toàn diện, hiệu quả các biện pháp trên 3 mặt: An toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT; an toàn trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt, 5 năm qua, quân đoàn đã tổ chức lấy 1.600 mẫu thuốc phóng gửi đi hóa nghiệm tại trung tâm hóa nghiệm của TCKT, thử tỷ lệ nổ 100% các lô đạn cấp phát cho nhiệm vụ huấn luyện. Bên cạnh đó, thông qua CVĐ, việc thực hiện tiết kiệm trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng trang bị của quân đoàn đã có những chuyển biến rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kỹ thuật, từ đó áp dụng có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở nhằm tiết kiệm vật tư, kinh phí, nhiên liệu, công sức của bộ đội, nâng cao năng suất lao động.

Về nhiệm vụ thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2020-2025, Quân đoàn 2 xác định 5 nội dung chính. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả cả về chiều rộng và chiều sâu theo 4 mục tiêu của CVĐ 50; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng thực hiện CVĐ trong toàn quân đoàn, nhất là ở các đơn vị nhỏ lẻ, đóng quân phân tán; gắn hoạt động CVĐ với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện CVĐ. Đồng thời triển khai các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC