Dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Đức Trường, Phó trưởng phòng Quản lý Đo lường, Cục TC- ĐL-CL, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan đơn vị của Cục Hậu cần, Trường Sĩ quan Không quân cùng 120 đại biểu là Trưởng phòng KCS, Quản đốc phân xưởng của các nhà máy; Trưởng ban, Trợ lý TC-ĐL-CL của các sư đoàn, lữ đoàn, học viện, nhà trường trong Quân chủng.

leftcenterrightdel

Đại tá Vũ Tân Khoa, Trưởng phòng Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng phát biểu khai mạc.  

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được Ban tổ chức hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong Quân đội; Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; xây dựng, ban hành và áp dụng TCVN/QS, QCVN/BQP, TCQS, QTKĐ; hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng trong cơ sở sản xuất quốc phòng, cơ sở nghiên cứu khoa học và công tác giám định chất lượng trong Quân chủng, đồng thời phổ biến, giới thiệu “Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng TCVN/QS 2250-2023, cơ sở giám định chất lượng- yêu cầu chung”; phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy định số 623/QyĐ-TM và 624/QyĐ-TM ngày 29-2-2024 của Bộ Tổng Tham mưu “Quy định hoạt động công nhận năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm đối với cơ sở Đo lường- Chất lượng”, “Quy định hoạt động công nhận năng lực giám định chất lượng hàng quốc phòng đối với cơ sở giám định chất lượng” và một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý đo lường trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng trong thời gian tập huấn, các đại biểu còn được nghe thủ trưởng các phòng chức năng của Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần giảng bình, rút kinh nghiệm một số nội dung về công tác tiêu chuẩn; công tác quản lý chất lượng; công tác bảo đảm, quản lý chất lượng xăng dầu trong Quân chủng và đi tham quan học tập ngoại khóa tại nhà máy X52, Trung tâm TC-ĐL-CL III của Cục kỹ thuật Hải quân…

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.