leftcenterrightdel
Phó đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, Vùng 4 đã duy trì đồng bộ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc được phân công; không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong công tác huấn luyện chiến đấu, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch năm. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã có nhiều đổi mới, sát thực tiễn, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đạt kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Vùng 4 đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp của Vùng 4 cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tư tưởng chính trị của bộ đội; làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nguồn quy hoạch các vị trí chủ chốt cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kết quả kiểm tra trên 5 nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Vùng 4 được xếp loại giỏi.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH