5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng được Trung đoàn 257 thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Quá trình thực hiện, đơn vị luôn bám sát nội dung, hướng dẫn của cấp trên, đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với từng phong trào thi đua và có tính khả thi cao; gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Sau mỗi phong trào, đợt thi đua, kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng nêu gương người tốt việc tốt. Công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. 

Từ năm 2019 đến nay, Trung đoàn 257 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời và các nhiệm vụ khác. 100% đơn vị làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ đều đủ tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban chiến đấu khá”. Trung đoàn được tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng năm 2020; Cờ thi đua Quân chủng PKKQ năm 2021; đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2019, 2022, 2023.

leftcenterrightdel
Đại tá Trương Mạnh Phương, Chính ủy Sư đoàn 361 phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 

Giai đoạn 2024-2029, Trung đoàn 257 xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các thông tư, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng; tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá do  Đảng ủy Trung đoàn xác định; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trình độ các kíp chiến đấu từ Trung đoàn đến các phân đội.

leftcenterrightdel

Trao thưởng tặng các tập thể điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội.

Cùng với đó, duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp chế độ SSCĐ, quản lý vùng trời; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động TĐKT. Tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm gắn với đẩy mạnh thực hiện xây dựng điển hình tiên tiến; bảo đảm công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân trong Trung đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiểu biểu”.   

Tại đại hội, Trung đoàn 257 tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân là điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua.

Tin, ảnh: THẾ THỦY - KIỀU TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.