5 năm qua công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Quân huấn được triển khai toàn diện, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật là phong trào thi đua đã tập trung đột phá vào mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất theo đúng phương châm “dự báo kịp thời, đánh giá chính xác, tham mưu trúng, đúng hiệu quả; “bám sát cơ sở, bám sát mọi hoạt động huấn luyện chiến đấu của bộ đội”.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: KIM NGỌC 

Từ năm 2019 đến nay Cục Quân huấn đã tổ chức gần 200 đoàn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân. Qua kiểm tra kịp thời nắm bắt, phát hiện những hạn chế, vướng mắc để báo cáo, đề xuất với Bộ Quốc phòng những giải pháp khắc phục triệt để, bảo đảm cho toàn quân huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế trên từng địa bàn. Chú trọng bám nắm, hướng dẫn các đơn vị huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động lực lượng... bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Cùng với tham mưu giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn, toàn quân tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật có quy mô lớn, thời gian qua Cục Quân huấn đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập 46 lượt đội tuyển tổ chức luyện tập và thi đấu các nội dung Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) giành 1 cúp và 23 huy chương các loại.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và trong thực hiện các nhiệm vụ của Cục Quân huấn.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: KIM NGỌC 

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Quân huấn tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ; tạo thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, thực sự là động lực to lớn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng quản lý nắm chắc tình hình tư tưởng; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo ra những bước phát triển mới trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Một số tiết mục nghệ thuật chào mừng đại hội. Ảnh: KIM NGỌC  

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình lưu ý, công tác khen thưởng phải luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm; quan tâm xây dựng những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đột xuất, có sáng kiến, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, tiên tiến trong đơn vị. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng với công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác chính sách; làm cho phong trào thi đua phát triển ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.