Các hoạt động tuyên truyền đã được công đoàn các đơn vị và địa phương phối hợp tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các chuyên trang, chuyên mục về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các báo, tạp chí của quân đội và các địa phương đã kịp thời phản ánh và nêu gương người tốt, việc tốt, nhiều mô hình lao động sản xuất kinh doanh giỏi, tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng trong công nhân viên chức, NLĐ để nhân rộng và học tập noi theo. Các cấp công đoàn trong quân đội và tổ chức công đoàn các địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 87 nghìn buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho gần 13 triệu lượt ĐVCĐ, NLĐ; tổ chức hơn 184 nghìn buổi diễn đàn, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao thu hút hơn 3,3 triệu lượt người tham gia. Công đoàn các đơn vị và công đoàn các địa phương đã thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, các cấp công đoàn đã chi hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị giúp ngư dân vừa bám biển sản xuất, vừa trực tiếp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

THU HẰNG