leftcenterrightdel

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Biển Việt Nam; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam trao tặng 200 xuất quà tặng các gia đình ngư dân tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá số tiền là 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH