Với phương châm “Thận trọng, dân chủ, không nóng vội”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cấp trên, thực hiện đúng quy trình các bước, không đốt cháy giai đoạn, không để ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục, thống nhất nhận thức từ cấp ủy, chỉ huy các cấp đến từng cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn quân khu.

Xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, đúng quy trình từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với cấp dưới đến việc tổ chức hội thảo, góp ý dân chủ, giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Các văn bản chỉ đạo được triển khai đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tham gia góp ý và thông qua cấp ủy, chỉ huy các cấp. Quân khu tổ chức hội thảo dân chủ với sự tham gia của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan; coi trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác chính sách trong thực hiện sắp xếp tổ chức, biên chế; quản lý đầu vào, xét chuyển chế độ, chuyển ra cho các đối tượng...

NGỌC CHÂU