Thông qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam về Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu; qua đó, xây dựng cho mỗi cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Hệ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ phát động. 

Để thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-3 đến 7-5-2024, Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch xác định nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung thực hiện ba nhất: Một là: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; Hai là: Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Ba là: Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại buổi lễ.  

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị đã ghi nhận, biểu dương những thành tích cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, học viên, nhân viên chiến sĩ Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ Hệ đẩy mạnh thi đua về đích đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập của học viên khóa 58, nhiệm vụ học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng Hệ vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Đại diện các lớp ký kết giao ước thi đua. 

Tin tưởng rằng, với khí thế và quyết tâm thi đua cao nhất, cấp ủy, chỉ huy các lớp trong Hệ sẽ đoàn kết, đồng lòng ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm, tạo tiền đề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tin, ảnh: DUY HƯNG-ĐỨC HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.