leftcenterrightdel

Đại diện các khối ký kết giao ước thi đua. 

Thời gian thực hiện tháng cao điểm từ ngày 1-2 đến 28-2. Theo đó, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Chính trị (Quân khu 5) nắm chắc và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; các nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; quy định về sử dụng phương tiện, về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện…  

Để thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung trên, Đại tá Đoàn Văn Nhất yêu cầu, Ban Chỉ đạo 50 của Cục Chính trị làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm về an toàn giao thông gắn với đợt thi đua cao điểm Lập công dâng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Tháng cao điểm về an toàn giao thông... Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đến mọi đối tượng; từng tập thể, cá nhân viết bản đăng ký cam kết thi đua không vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý của chỉ huy các cấp cả về con người, phương tiện xe máy quân sự và cá nhân; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Tin, ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH