Theo đó, phong trào nhằm tuyên truyền vận động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và lao động hợp đồng trong toàn quân tham gia hiến máu để bảo đảm nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn hiện nay.

Các bệnh viện quân đội chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị tham gia hiến máu tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Cục Quân y.

leftcenterrightdel
Đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Ảnh: Diệu Thúy-Hồng Thạnh.

Các đơn vị trong quân đội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian dịch Covid-19; vận động cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị tham gia hiến máu, đặc biệt đối với những người đã từng tham gia hiến máu.

Tổ chức triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện đúng theo Chỉ thị số 39/CT-BQP ngày 27-3-2009 và Hướng dẫn số 1033/HD-QN ngày 3-6-2009 của Cục Quân y về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và Hướng dẫn số 991/QY-ĐT ngày 26-3-2020 của Cục Quân y truyền tải thông điệp “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid".

Do dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đang diễn biến phức tạp nguy hiểm, tình trạng thiếu hụt nguồn máu sử dụng cho cấp cứu và điều trị người bệnh đang trầm trọng, Bộ Quốc phòng yêu cầu: Bệnh viện Quân y 175 chủ trì, phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân; Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich, Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan tổ chức phát động hiến máu tình nguyện trong ngày 29-7-2021 để đáp ứng ngay nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị.

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chủ trì xây dựng Kế hoạch tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021. Hướng dẫn nội dung tuyên truyền, chương trình phát động phong trào hiến máu tình nguyện; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Các bệnh viện quân đội trong toàn quân căn cứ vào nhu cầu máu cho điều trị xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tại các đơn vị quân đội được phân công. Xác định nhu cầu máu, dự kiến những đơn vị, thời gian để tổ chức hiến máu tình nguyện phù hợp với điều kiện cụ thể và tình hình dịch Covid-19…

Các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng phong trào hiến máu tình nguyện, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; hiểu rõ vai trò trách nhiệm với cộng đồng và tự nguyện tham gia hiến máu theo khả năng; phối hợp với bệnh viện quân đội và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện; tạo mọi điều kiện triển khai vận động hiến máu tình nguyện tại đơn vị đạt kết quả tốt nhất...

VIỆT CHUNG