Đây là việc cụ thể hóa của BCĐ 50 Bộ Quốc phòng trong triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc ban hành kế hoạch phát động PTTĐ bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 trong toàn quốc.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

BCĐ 50 Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, BCĐ 50 các cấp quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nội dung chỉ đạo của BCĐ 50 Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm trật tự ATGT; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các mục tiêu, nội dung thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; phát động và triển khai PTTĐ ở các cấp phải thực sự sâu rộng; đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp nhằm thu hút đông đảo quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động thuộc đơn vị quản lý tham gia. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện PTTĐ bảo đảm trật tự ATGT với thực hiện PTTĐ Quyết thắng và các PTTĐ, các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, gắn công tác bảo đảm trật tự ATGT với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo kế hoạch của BCĐ 50, toàn quân phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021. Số ki-lô-mét an toàn xe ô tô quân sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; không để xảy tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành tổ chức PĐTĐ xong trước ngày 10-4-2022.

SƠN BÌNH