Hội nghị đã làm rõ sự cần thiết ban hành luật với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Về cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, các đại biểu cho rằng, để phát huy nội lực, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại thì chính sách cho phát triển khoa học và công nghệ phải có những đột phá, phù hợp với đặc thù của ngành.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Dự thảo luật đã đề xuất một số nội dung như: Giao quyền tự chủ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ chế mua sắm đặc biệt đối với vật tư, bán thành phẩm, thiết bị đặc chủng quân sự không thể mua trên thị trường tự do…

Các đại biểu, nhà khoa học cũng nêu rõ những bất cập về thủ tục đầu tư, chính sách bảo đảm nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh… Ngoài nhóm vấn đề cơ bản trên, các tham luận còn góp ý về vấn đề động viên công nghiệp. Theo các đại biểu, đối tượng tham gia động viên công nghiệp còn bó hẹp, việc huy động năng lực của doanh nghiệp dân sinh chưa tương xứng với tiềm lực công nghiệp của đất nước; phương thức, cơ chế triển khai thực hiện chưa phù hợp, chưa thu hút, khuyến khích, ưu tiên doanh nghiệp, cá nhân tham gia động viên công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá: “Các tham luận được trình bày tại hội nghị chứa đựng nội dung khoa học và thực tiễn phong phú, chất lượng, đúng trọng tâm. Các chuyên gia, nhà khoa học đã góp ý, phân tích, làm rõ những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp khi được ban hành”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.