Nhờ thực hiện tốt mô hình vườn-ao-chuồng-giàn-đàn, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nên đơn vị đã tiết kiệm được công chăm sóc, sử dụng hợp lý nguồn nước tưới cũng như quỹ đất, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

leftcenterrightdel

 Vườn rau hơn 2ha của Trung đoàn 95.

leftcenterrightdel
 Đàn gà của đơn vị cung cấp từ 1.200 đến 1.500 quả trứng mỗi ngày.
leftcenterrightdel
Giữa đỉnh đồi, nguồn nước khan hiếm nhưng đơn vị vẫn nuôi được nhiều cá. 
leftcenterrightdel
 Mô hình chăn nuôi đà điểu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
leftcenterrightdel
 Tăng gia tốt góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội.

HÀ LÊ (thực hiện)