Kế hoạch tuyển công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022 vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3-2022 và kế hoạch khám sức khỏe sẽ thực hiện từ ngày 1-11-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Báo Quân đội nhân dân nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc về những trường hợp được tạm hoãn, miễn tham gia nghĩa vụ quân sự và những trường hợp đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học sẽ được tạm hoãn như thế nào?

leftcenterrightdel
Công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh: Qdnd.vn 

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tại điểm g khoản 1 Điều 41 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên như sau:

Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo đó, tất cả các công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian đi học.

Ngoài ra, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo nhưng vẫn chưa quá 27 tuổi nếu có giấy triệu tập tham gia nghĩa vụ quân sự thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những trường hợp được tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

-  Dân quân thường trực.

Những trường hợp được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Tuy nhiên, những thông tin nêu trên mới là những vấn đề cơ bản nhất. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình tuyển quân, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ có nhiều ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này trong thời gian tới. Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật, phản ánh tới bạn đọc.

QUỐC HOÀN