Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 20 đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên của nhà trường tham gia. Thông qua hội đồng khoa học cấp cơ sở có 21 công trình đủ điều kiện và Hội đồng khoa học cấp nhà trường thông qua 16 công trình (5 đề tài, 11 sáng kiến) đủ điều kiện tham gia dự thi cấp toàn quân. Kết quả, 9 công trình đạt Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 20; trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích. Các công trình đạt giải lần thứ 20 cơ bản được triển khai áp dụng vào thực tiễn giáo dục-đào tạo, quản lý giáo dục học viên, nhất là các sáng kiến liên quan đến huấn luyện chiến thuật, bắn súng được các khoa, bộ môn, đơn vị vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả cao.

leftcenterrightdel

Quang cảnh chương trình làm việc.

Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 21 có 58 tác giả, nhóm tác giả của nhà trường đăng ký tham gia. Thông qua hội đồng cấp cơ sở có 23 công trình đủ điều kiện dự thi cấp nhà trường. Nhà trường đã thành lập 2 Hội đồng khoa học chuyên ngành, đánh giá, thẩm định và lựa chọn 20 công trình đủ điều kiện tham gia giải thưởng cấp toàn quân. Các công trình dự thi đã tập trung nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý, rèn luyện học viên, chất lượng đào tạo cán bộ; từ thực tiễn huấn luyện, công tác đã hình thành nên nhiều ý tưởng mới, sáng tạo được nghiên cứu thành công, tạo ra các sản phẩm, công trình có giá trị, tham gia dự thi bảo đảm chất lượng tốt.

leftcenterrightdel

Đại diện tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu công trình.

Tại chương trình làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe các tác giả báo báo kết quả nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn một số công trình đạt Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 20 và tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 21. Đoàn khảo sát đánh giá cao việc triển khai hoạt động Giải thưởng TTST trong quân đội tại nhà trường, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên tham gia, đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần cổ vũ, động viên, phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong tuổi trẻ toàn trường. Đoàn công tác mong muốn các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện các công trình sáng tạo, tăng tính hiệu quả và ứng dụng vào thực tiễn; lãnh đạo, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị chức năng của nhà trường tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động Giải thưởng TTST trong quân đội ngày càng hiệu quả, chất lượng, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, giảng viên, học viên tham gia.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH