Hơn 650.000 hộ gia đình, 2.413 chủ tàu thuyền đã ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia đấu tranh, tố giác người XNC trái phép. Đặc biệt, vừa qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin giá trị, giúp các đơn vị biên phòng bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng gần 1.000 đối tượng nhập cảnh trái phép.

THU THẢO