Báo cáo kết quả biên soạn tài liệu, làm phim trong phòng, chống dịch Covid-19, nêu rõ: Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, biên soạn tài liệu PCD Covid-19 của TCHC về nghiên cứu, tổng kết, biên soạn tài liệu, làm phim tuyên truyền về PCD Covid-19 của TCHC và ngành hậu cần quân đội, Cục Chính trị TCHC đã thành lập tổ biên soạn, thu thập tài liệu, nắm tình hình các đơn vị, xây dựng đề cương, xin ý kiến của các cơ quan chức năng, các chuyên gia của Học viện Chính trị, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và lãnh đạo, chỉ huy TCHC, hoàn thành tài liệu CTĐ, CTCT trong PCD Covid-19 ở TCHC, gồm 3 chương: Nhiệm vụ PCD và yêu cầu, nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong PCD Covid-19; nội dung, biện pháp CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ PCD Covid-19; thực hành CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ PCD Covid-19 với hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ PCD Covid-19 từ cấp đại đội và tương đương đến cấp TCHC.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với kết quả làm phim: Cục Chính trị đã phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội xây dựng kịch bản, sản xuất phim với tiêu đề “Ngành hậu cần quân đội với công tác PCD Covid-19” có dung lượng hơn 20 phút. Nội dung phim khái quát những thuận lợi, khó khăn trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra trên thế giới và trong nước; công tác tham mưu, đề xuất của TCHC và ngành hậu cần quân đội với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chuẩn bị PCD; việc bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ cách ly công dân; bảo đảm quân y cho nhiệm vụ PCD; vai trò của ngành hậu cần trong PCD và diễn tập PCD Covid-19; về công tác công tác đối ngoại hậu cần trong PCD, thành tựu PCD và những nhiệm vụ phía trước của ngành hậu cần quân đội.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Tuấn Khang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng Khoa học của TCHC đã thống nhất đánh giá: Tài liệu CTĐ, CTCT và phim về PCD Covid-19 được nghiên cứu, biên soạn, biên tập đúng quy trình. Ban biên soạn, biên tập đã bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần quân đội, CTĐ ,CTCT trong PCD; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCHC, Ban chỉ đạo PCD Covid-19 các cấp và kết quả PCD của các đơn vị trong quân đội. Nội dung tài liệu cung cấp một số cơ sở lý luận, thực tiễn ban đầu về CTĐ, CTCT trong PCD Covid-19, làm cơ sở nghiên cứu, tham khảo, vận dụng trong huấn luyện và tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT ở các đơn vị, đáp ứng được yêu cầu của tài liệu giáo khoa.

Nội dung phim phóng sự “Ngành hậu cần quân đội với công tác PCD Covid-19” phản ánh được sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt về công tác PCD nội bộ và toàn quân của TCHC và ngành hậu cần quân đội; là tài liệu tổng kết, tuyên truyền hoạt động của ngành hậu cần quân đội trong PCD Covid-19 thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Khang yêu cầu tổ nội dung tiếp thu ý kiến của thành viên hội đồng khoa học TCHC và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, hoàn thiện tài liệu CTĐ, CTCT và phim tuyên truyền về PCD Covid-19 báo cáo trên theo quy định; khi được phê duyệt nhanh chóng triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong TCHC và ngành hậu cần quân đội.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT - THĂNG BẨY