leftcenterrightdel

Những chiến sĩ mới đầu tiên có mặt tại Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 1 chào đón các chiến sĩ mới.
leftcenterrightdel
 Cán bộ Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 1 sửa trang phục cho chiến sĩ mới trong ngày đầu quân ngũ.
leftcenterrightdel
Chỉ huy Phòng Quân nhu và chỉ huy Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 1 kiểm tra công tác bảo đảm nước uống cho chiến sĩ mới.
leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới chăm chú đọc tiêu chuẩn hậu cần năm 2023.
leftcenterrightdel
Quân nhu Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 1 cấp phát các tiêu chuẩn cho chiến sĩ mới.
leftcenterrightdel
 Bữa cơm trưa đầu tiên của chiến sĩ mới tại Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 1.

TRANG KIÊN THỦY (Thực hiện)