Từ năm 2015 đến nay, toàn ngành đã tổ chức huấn luyện cho 975 lượt cán bộ, 1.297 lượt nhân viên hậu cần; ngoài ra, còn huấn luyện hậu cần cho 1.300 lượt cán bộ quân chính, 25.590 lượt quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hơn 9.000 lượt chiến sĩ.

Toàn ngành đã tổ chức thi nâng bậc kỹ thuật nấu ăn cho 191 lượt nhân viên nuôi quân, 152 lượt nhân viên doanh trại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho hơn 650 lượt cán bộ, nhân viên; tập huấn cấp thẻ về vận hành bếp lò hơi cơ khí cho hơn 110 nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong tổng cục… Nhờ đó, chất lượng công tác bảo đảm hậu cần tại các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật ngày càng được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

VĂN CHIỂN