Việc thực hiện Chỉ thị 89/CT-BQP “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội” được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai kịp thời nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả. Bên cạnh chú trọng kiện toàn các khoa, bộ môn ngoại ngữ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ có chất lượng cao, các nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, điều chỉnh chương trình dạy, học ngoại ngữ; đổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học viên; ưu tiên đầu tư trang thiết bị…

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Hữu Phúc phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các nhà trường có nhiều mô hình hay, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho giảng viên như: Thành lập và duy trì “Tổ học tập ngoại ngữ”, “Câu lạc bộ tiếng Anh”; báo cáo lên lớp, xuống lớp bằng tiếng Anh; lấy năng lực tiếng Anh là tiêu chí xét thăng quân hàm, nâng lương, bổ nhiệm… Nhờ đó tạo động lực tích cực trong học tập. Thí điểm giảng dạy chuyên ngành, nhiều hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, bảo vệ luận văn, luận án, công tác nghiên cứu khoa học bằng ngoại ngữ.. được các nhà trường đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Hữu Phúc nhấn mạnh: Thời gian tới, các nhà trường cần quyết liệt hơn việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, học tiếng dân tộc thiểu số, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ phù hợp. Chương trình dạy, học ngoại ngữ trong các nhà trường đi sâu và  tập trung cho 5 ngoại ngữ chính là tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Lào và Khmer. Đặc biệt phát triển đội ngũ giảng viên với chất lượng chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường hợp tác quốc tế.  Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đào tạo nguồn lực trẻ giỏi về chuyên môn và trình độ ngoại ngữ tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

Tin và ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO