Báo cáo trung tâm tại đại hội cho thấy: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở M951 nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền, quan tâm sâu sát đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ đoàn viên. Cán bộ đoàn viên công đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành và của đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội. 

Công đoàn luôn thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đảng uỷ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực thi đua trong lao động sản xuất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp khả năng, trí tuệ của mình để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Phát huy dân chủ cơ sở, đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; kịp thời báo cáo với Đảng uỷ, chính quyền những khó khăn, vướng mắc để tìm biện pháp giải quyết, tổ chức tốt các phong trào, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích nhằm mục đích khuyến khích sự phấn đấu, vươn lên trong mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VI.
 

Đại hội Công đoàn cơ sở M951 nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới: 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động Công đoàn M951 có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lối sống trong sạch lành mạnh, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Công đoàn thường xuyên tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phối hợp với chỉ huy đơn vị tổ chức tốt hội nghị người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát, phản biện và thực hiện tốt đối thoại định kỳ; tổ chức có hiệu quả “Tháng công nhân” và hưởng ứng Tháng hành động về “An toàn, vệ sinh lao động”.

Kết quả phân loại hằng năm: 80% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có từ 20% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; không có đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ. Có 100% tổ công đoàn hoàn thành nhiệm vụ; 80% tổ công đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ công đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở hằng năm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đư­ợc cấp trên khen thưởng.

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn M951 nhiệm kỳ 2023-2028 và 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VI.

VĂN CHI