Các nội dung toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị học tập, nghiên cứu gồm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, cụ thể: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

leftcenterrightdel

 Đại tá Lê Công Quý, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Nước 5 chủ trì hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, Đại tá Lê Công Quý yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, tạo ra sự thống nhất cao trong toàn lữ đoàn, nhanh chóng đưa nghị quyết vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định đối với những hiện tượng sai phạm, nói và làm trái nghị quyết.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Lữ đoàn Đặc công Nước 5. 

Ngay sau khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, Lữ đoàn Đặc công Nước 5 sẽ tổ chức học tập đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và hoàn thành trong tháng 12.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOẠT - DUY HIỂN