leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 21-1, các đồng chí tham gia lớp tập huấn được giới thiệu một số nội dung như: Thống nhất một số nội dung về soạn thảo văn kiện diễn tập; thống nhất tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến đấu trên tàu; thực hành một buổi luyện tập kỹ thuật từng ngành trên tàu; thông qua giáo án một buổi luyện tập thao diễn toàn tàu; thống nhất một số nội dung ghi chép sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị; công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngành tàu thuyền hướng dẫn thực hiện ngày kỹ thuật trên tàu; biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi...

Thông qua đợt tập huấn, không chỉ thống nhất về nội dung trên các mặt công tác theo quy định của Bộ và Quân khu mà còn nâng cao được tính thực tiễn, nhất là trong công tác huấn luyện, diễn tập ở giai đoạn tiếp theo. Qua đó, nhằm bồi dưỡng, thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 trong toàn lữ đoàn.

Tin, ảnh:  THÀNH TÂM