Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có các biên đội tàu chiến đấu, vận tải, bổ trợ thuộc Hải đội 511 và Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân.

Nội dung kiểm tra gồm sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm. 

leftcenterrightdel
Tàu 265 thực hiện tác xạ tiêu diệt mục tiêu trên không.
leftcenterrightdel
Các biên đội tàu chiến đấu của Lữ đoàn 127 cơ động vào tuyến bắn. 

Quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ các tàu chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, bình tĩnh, tự tin, thực hiện thuần thục các bảng bố trí chiến đấu, tiêu diệt mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu.

Đợt bắn đạn thật nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng điều khiển, sử dụng phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội; đánh giá tình trạng kỹ thuật, kết quả công tác huấn luyện của các tàu. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện của Lữ đoàn trong thời gian tới. 

Kết quả kiểm tra các bài bắn 100% đạt khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. 

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH-TRẦN KIÊN