leftcenterrightdel
Nữ tự vệ TP Hồ Chí Minh tham gia đồng diễn tại hội thao quốc phòng. Ảnh: QUỲNH NHI  

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa thành chương trình và kế hoạch tổ chức thực hiện trong từng quý, tháng; xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình. Nội dung thi đua được gắn kết chặt chẽ với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, các cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sát với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, Phong trào TĐQT của LLVT thành phố không ngừng đổi mới và phát triển, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gắn với các phong trào lớn, như: “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”... Phong trào TĐQT đã tạo động lực thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị và cá nhân không ngừng phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

YÊN CHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.