Theo đánh giá của Ban Tổ chức: Diễn tập KVPT Lạng Sơn năm 2019 đạt được mục đích yêu cầu đề ra, quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về QPAN của Đảng trong tình hình mới, bám sát nguyên tắc, lý luận về tác chiến KVPT với đặc điểm, điều kiện thực tế để vận dụng sáng tạo vào giải quyết các tình huống.

leftcenterrightdel
Khẩu đội súng máy phòng không 37 mm tiêu diệt mục tiêu.

Quá trình diễn tập có sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng, bắn đạn thật… và huy động nhiều lực lượng tham gia, song các lực lượng đã chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. Việc tổ chức thực binh bắn chiến đấu theo đúng kế hoạch, đúng hình thái chiến thuật, thể hiện được khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng của tỉnh.

Thông qua cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh (QPAN), việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. 

Tin, ảnh: KHÁNH LINH