Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Thiết Hùng, Tổng biên tập Tạp chí CNQP&KT đọc diễn văn ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển của tạp chí. Cách đây tròn 45 năm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định số 42/QĐ cho phép xuất bản tờ tin Kỹ thuật, tiếng nói của ngành Kỹ thuật quân đội, nay là ngành CNQP. Trải qua nhiều lần thay đổi về cơ chế quản lý, tên ấn phẩm, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tạp chí luôn vượt khó, khẳng định phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn, tạo nên những nấc thang mới trong xây dựng tòa soạn, từng bước phát triển chất lượng, nội dung và hình thức.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tạp chí CNQP&KT.

Hiện nay, trên mỗi số Tạp chí CNQP&KT xuất hiện đều đặn 15 chuyên mục, gồm 4 nhóm nội dung. Bên cạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, nhiệm vụ lao động, sản xuất xây dựng kinh tế của quân đội; tạp chí tích cực nghiên cứu trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn; phổ biến kiến thức và kinh nghiệm trong các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, công tác Đảng, công tác chính trị ở các doanh nghiệp quân đội và các đơn vị trong ngành CNQP.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, Tạp chí CNQP&KT được đánh giá là tạp chí chuyên ngành hàng đầu trong quân đội; có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổng cục CNQP nói riêng và xây dựng quân đội nói chung; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn quân và nhân dân đối với chủ trương, đường lối, định hướng quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền CNQP và nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tạp chí CNQP&KT. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng trao Bằng khen tặng 10 cộng tác viên xuất sắc. Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” tặng 3 cán bộ, phóng viên Tạp chí CNQP&KT.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG - PHÚ SƠN