Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo, Tổ biên tập, chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên được nghe công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT) và báo cáo giải trình một số nội dung chính xây dựng Nghị định.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên BST, sự nỗ lực của Cơ quan Thường trực trong chuẩn bị tài liệu, văn bản phục vụ xây dựng Nghị định. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị: Cơ quan Thường trực BST tiếp thu đầy đủ, triệt để các ý kiến phát biểu tại hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản của các đồng chí thành viên BST, TBT, nghiên cứu, chỉnh lý, điều chỉnh chương trình, kế hoạch soạn thảo, đảm bảo việc xây dựng Nghị định, chất lượng hoàn thành từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề phát sinh để Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo xem xét, quyết định. Đối với các vấn đề quan trọng trong dự thảo Nghị định mà hội nghị đã tập trung phát biểu, thảo luận, Cơ quan Thường trực, BST, TBT tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu để chỉnh lý, bổ sung, bảo đảm tính thống nhất về tên gọi của Nghị định, các nhóm hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt. Các thành viên BST, TBT thuộc các bộ, ngành Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, theo dõi, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực BST, trong quá trình tổ chức xin ý kiến tham gia, thẩm định, trình Chính phủ để hồ sơ dự thảo Nghị định đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục. Các thành viên BST, TBT đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng tiến độ, thời gian đã được xác định. Tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề liên quan trên từng lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ quản lý. BST, TBT khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ để xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương theo đúng kế hoạch, thời gian đã xác định...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH