leftcenterrightdel

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương kiểm tra tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ của trung tâm, đồng chí PGS. TS Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDQPAN Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nêu rõ: Thời gian qua, Ban Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN cho cán bộ, đảng viên; pháp luật GDQPAN, kế hoạch của Hội đồng GDQPAN Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương. Cơ cấu tổ chức của trung tâm phù hợp với quy định pháp luật về GDQPAN. Hiện có 13/17 tổng số trường cao đẳng, đại học được phân luồng liên kết với Trung tâm GDQPAN Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Hằng năm, trung tâm thực hiện nghiêm chương trình, nội dung môn học GDQPAN cho sinh viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chất lượng thực hiện môn học đạt kết quả tốt. Từ đầu năm 2017 đến nay, trung tâm đã giảng dạy cho hơn 16.500 sinh viên, trong đó có 98,7% sinh viên hoàn thành môn học GDQPAN, hơn 62% đạt loại khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương kiểm tra hệ thống sổ sách đối với Trung tâm GDQPAN Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, cùng với chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương yêu cầu thời gian tới, Trung tâm GDQPAN Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQPAN, nhất là Luật GDQPAN. Đồng thời, chủ động đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên cơ hữu, cán bộ quản lý để bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng sinh viên lớp học; chủ động phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng thực hiện liên kết theo quy định Thông tư liên tịch số 123. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý, đổi mới phương pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng môn học GDQPAN.

Tin, ảnh: DUY HỒNG